Ieder jaar op 7 oktober wordt wereldwijd stilgestaan bij eerlijk werk: ‘World Day for Decent Work’

Noord-Hollandse SW-bedrijven ondertekenen intentieverklaring ‘Eerlijke prijzen voor eerlijk werk’

Donderdag 7 oktober ondertekenden de directeuren van de Noord-Hollandse SW-bedrijven de intentieverklaring ‘Eerlijke prijzen, eerlijk werk’. Dit gebeurde op de Internationale dag voor fatsoenlijk werk. Hiermee wordt de samenwerking en positie versterkt van de regionale SW-bedrijven, zodat mensen met een arbeidsbeperking meer kans op werk krijgen.

Strategische samenwerking van de Sociale Werkbedrijven

De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken. Met deze samenwerking gaan de werkbedrijven elkaars kracht benutten, versterken zij de dienstverlening aan private partijen in de regio en zijn zij gezamenlijk zichtbaar in de regio. Resultaat is dat door deze samenwerking de kans op werk voor medewerkers uit de doelgroep wordt vergroot.

Foto: Voorste rij v.l.n.r.: Lex Vonk (AM Match), Ivo Kort (Tomin Groep), Marjolijn Dölle (WerkSaam Westfriesland), Willem van Eijck (WNK Bedrijven). Achterste rij v.l.n.r.: Jacco Mokveld (De Bolder), Marcel Karman (Werkom), Erwin van Hardeveld (IJmond Werkt!), Erik Heemskerk (Pro Bedrijven). Niet op de foto: Lex de Boer (Pantar).

Inzet intentieverklaring

De inzet van de intentieverklaring ‘Eerlijke prijzen voor eerlijk werk’ is:

  • Het ontwikkelen van eenduidige tariefsystematiek, gebaseerd op de loonwaarde van de medewerker, zodat er voor een eerlijk tarief gewerkt wordt en niet onder de marktprijs.
  • Komen tot een gezamenlijke presentatie van portfolio’s; gebruik makend van elkaars expertise, zodat beschikbaar werk voor mensen met een arbeidsbeperking benut blijft.
  • Samen optrekken in communicatie; vergroten van de naamsbekendheid en daarmee de marktvraag.

Ieder jaar op 7 oktober wordt wereldwijd stilgestaan bij eerlijk werk: decent work. Deze ’World Day for Decent Work’ is in het leven geroepen door de internationale vakbeweging en bestaat sinds 2008. Voor de Inspectie SZW is de dag aanleiding om extra aandacht te vragen voor eerlijk en fatsoenlijk werk in ons land. Met eerlijke lonen, goede werkomstandigheden en respect voor elkaar. Fatsoenlijk en eerlijk werk is de norm in Nederland.
Voorafgaand aan de ondertekening van de intentieverklaring spraken Robert Capel, schrijver van ’Het Sociaal Ontwikkelbedrijf’ en John Herfkens, werkambassadeur van de Provincie Noord-Holland. Zij juichen deze samenwerking toe en spraken de hoop uit een nog inclusievere samenleving te krijgen.

#waardeinwerk

Bekijk hier onze andere inspirerende #waardeinwerk verhalen.

Charlène – voorvrouw Groen (Werkbrigade)

“Is in het groen werken iets voor jou?”, vroeg de medewerker van de Dienst Werk & Inkomen. “Echt niet, daar heb ik helemaal geen ervaring mee”, was Charlènes eerste reactie. Ze kon toen niet bedenken hoe deze vraag haar leven totaal zou veranderen.

Sociale interesse kun je niet kopen

Na bijna 40 jaar teamleider te zijn geweest stopt Gerrit deze week met zijn werk bij Pantar. In die tijd heeft hij de organisatie zien veranderen van een sociale werkplaats naar een sociaal ontwikkelbedrijf.

Pantar en Groene bouwhekken: Mooie buurten en baankansen

Bouwplaatsen maken een buurt niet erg aantrekkelijk. Kale metalen hekken rondom machines en zand. Hoe anders is het achter Amsterdam CS. Waar 150 houten hekken met plantenbakken de bouwplaats langs het IJ opfleuren. Ze maken niet alleen de omgeving mooier. Maar zorgen ook dat Amsterdammers, voor wie het hebben van een baan niet vanzelfsprekend is, weer kansen krijgen.