Waarde in werk creëren

Bij Pantar creëren wij waarde in werk. We helpen mensen hun eigenwaarde te vergroten en leveren maatschappelijke waarde door mensen op te vangen die zonder deze leer- en werkplek buiten de boot dreigen te vallen. Door het verrichten van betaald werk leveren onze medewerkers een bijdrage aan de economische waarde van Pantar. Werk waar inkomen en waardering tegenover staat.

Begeleiden

Wij zorgen voor passend werk voor mensen voor wie de stap naar de arbeidsmarkt groot is. Vanwege een beperking, of bijvoorbeeld omdat men lange tijd niet heeft gewerkt. Bij ons staat de ontwikkeling van mensen centraal: op onze eigen werkplekken en bij werkgevers die met ons samenwerken. Samen zorgen we voor werkplezier én mogelijkheden om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te zetten. Als dat niet lukt zorgen wij voor een werkplek waar mensen elke dag met plezier naartoe kunnen komen.

Ontwikkelen

Wij geloven dat iedereen talent bezit om te kunnen werken. Bij ons kunnen medewerkers ontdekken welk soort werk voor hen passend is. Met wat geleerd is, hebben ze meer kansen op de arbeidsmarkt. We ontwikkelen talent en bepalen in overleg met een ieder de beste route naar passend werk. Bijvoorbeeld uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt na een ontwikkelbaan bij Pantar.

Werken aan inclusie

Waardevol werk zorgt voor eigenwaarde. Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor onze klanten en leveren zo een belangrijke maatschappelijke én economische waarde voor de regio. Bedrijven en organisaties die met ons samenwerken vinden sociaal ondernemen belangrijk. Met hun opdrachten scheppen we betere kansen op de arbeidsmarkt voor onze medewerkers. Samen werken we aan een inclusieve samenleving.

Groot netwerk, veel diversiteit

Pantar heeft een groot netwerk van mensen en kennis, grote diversiteit in werkzaamheden in vijf verschillende marktsectoren en bijzondere ondersteunende middelen, zoals onze Pantar Ontwikkel Methodiek (POM). Met dertig jaar ervaring hebben we veel expertise en een infrastructuur opgebouwd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol te begeleiden en te helpen ontwikkelen.

Sociaal Werkkoepel

Pantar werkt in de Sociaal Werkkoepel intensief samen met gemeenten Amsterdam en Diemen, praktijkscholen, UWV, zorgorganisaties en social firms in Amsterdam. Zo kunnen we onze medewerkers en stagiaires maatwerk en de juiste ontwikkeling bieden, ongeacht welke achtergrond of beperking iemand heeft.

Ons verhaal: wij zijn Pantar

Een sociaal ontwikkelbedrijf met maatschappelijke relevantie en waarde. In Amsterdam en Diemen hebben wij onze basis. Een basis die voor sommigen zelfs voelt als een veilig thuis. Wij beseffen dat werk ongelofelijk belangrijk is. Waardevol werk draagt volgens ons bij aan een waardig bestaan.

Pantar is een plek waar we werken met plezier, voldoening en bevlogenheid. Een plek waar we leren en fouten mogen maken. Een plek waar we grote of kleine stappen vooruit doen, en soms een stap terug. Waar we zelf groeien door een ander te zien groeien.

Bij Pantar komen mensen opnieuw of voor het eerst echt tot bloei. Of ze nou boekhouder waren, succesvol ondernemer of door omstandigheden thuis zaten. Wat ons bindt is dat we het samen doen. Dat we oog hebben voor de ander en hart voor onze zaak.

In een maatschappij die verandert en verhardt, blijven wij onszelf. We doen ons werk zo goed mogelijk, door steeds de juiste vrouw of man op de juiste plek te zetten. Daar wordt uiteindelijk iedereen blijer en beter van.

Wij zijn Pantar. Een gewoon bedrijf met bijzondere medewerkers. Een kleurrijke en diverse organisatie die in een beperking geen beperking ziet. Dat is onze kracht.

Pantar in beeld

Wij delen regelmatig video’s en verhalen.
Hier kun je de laatste video’s bekijken over onze klanten, wie wij zijn en hoe het is om bij ons te werken.

Pantar in beeld

Pers

Heb je persvragen, ben je op zoek naar beeldmateriaal van Pantar, wil je een interview of heb je een ander verzoek? Bezoek dan onze perspagina.

Naar de perspagina

Jaarverslag

In ons jaarverslag kijken we terug op onze resultaten en belichten we hoogtepunten. Dit doen we met verhalen, video’s, cijfers en foto’s. Lees hier ons jaarverslag.

Jaarverslag Pantar