Na tweeënhalf jaar is de opdracht voor het digitaliseren van de patiëntendossiers bij VUmc door Pantar afgerond. Op hoogtijdagen versterkten wel 13 Pantar-medewerkers het team van het centraal medisch archief met het opschonen en inscannen van dossiers.

Hans Rademaker, teamleider Digitaliseren bij Pantar: “Op onze afdeling werken mensen die binnen organisaties of op onze eigen locatie papieren (bouw)tekeningen, dossiers, inkomende post, facturen, administraties en archieven omzetten in digitale bestanden. De opdracht bij VUmc was heel groot, we hebben allerlei voorbereidende werkzaamheden gedaan en duizenden dossiers gedigitaliseerd. Het was een hele mooie opdracht omdat onze medewerkers op locatie in het universitair medisch centrum konden werken en onderdeel uitmaakten van de organisatie. Daar leerden zij veel van.”

De universitair medische centra hebben een norm gesteld om aan de Participatiewet te voldoen. Wybe Dekker, leidinggevende centraal medisch archief VUmc: “We vinden het belangrijk hieraan te voldoen en werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat we een deadline hadden voor de overstap naar het elektronisch patiëntendossier was extra inzet van mensen belangrijk. Via de dienst personeel en organisatie kwam ik bij Pantar terecht. We kijken nu terug op een succesvol project. De medewerkers hebben de klus heel goed gedaan én in hoog tempo. Het is verantwoordelijk werk, maar daar is iedereen goed van doordrongen. Iedereen heeft een Verklaring Omtrent Gedrag en een geheimhoudingsverklaring getekend. Bovendien liet VUmc de Pantar-medewerkers ook de eigen geheimhoudingsverklaring tekenen, waardoor de bewustwording van omgang met privacygevoelig materiaal en het verantwoordelijkheidsgevoel is versterkt.”

Pantar begeleidt, ontwikkelt en biedt werk aan mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo’n 3000 medewerkers werken voor opdrachtgevers in verschillende werksoorten. Eén daarvan is digitaliseren.