Samenwerking Langerlust en The Colour Kitchen voortgezet

De samenwerking tussen The Colour Kitchen en Pantar wordt voor langere tijd voortgezet. Pantar en The Colour Kitchen zijn vanaf 1 mei 2015 samen verantwoordelijk voor de exploitatie en de instroom van trajectanten. Langerlust blijft een werkleerplek van Pantar. The Colour Kitchen wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de locatie.