Pantar stopt met dienstverlening GoGo

Werkleerbedrijf Pantar stopt per 1 mei met de GoGo, de elektrische autootjes die in Nieuw-West rijden als aanvulling op het openbaar vervoer. Uit de pilot is gebleken dat de GoGo in de huidige opzet voor Pantar niet kostendekkend valt te exploiteren uit de ritopbrengsten en de beschikbaar gestelde subsidie.

Voor een financieel zelfstandig GoGo is een andere opzet nodig en dat valt buiten het aandachtsgebied van Pantar. Ondernemen is niet de corebusiness van Pantar. Het stadsdeel onderzoekt of er mogelijkheden zijn de dienstverlening van de GoGo in de toekomst voort te zetten met andere samenwerkingspartners. Hiervoor is een onafhankelijk bureau ingeschakeld, dat de mogelijkheden voor een financieel rendabele exploitatie onderzoekt. Uitsluitsel hierover wordt voor de zomer verwacht.

Het ontwikkelen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van echt werk is de kernactiviteit van Pantar. Tijdens de pilot zijn via de leer-werkstage op de GoGo successen behaald met het opleiden en ontwikkelen van chauffeurs.

Pantar en stadsdeel Nieuw-West waren pionier in het aanvullend openbaar vervoer met elektrische voertuigen. Bij de start van de pilot stond elektrisch vervoer nog in de kinderschoenen. De destijds aangeschafte voertuigen hadden een veel kleinere actieradius dan verwacht en onverwachte beperkingen. Daarnaast bleek in het stadsdeel een andere vervoersbehoefte dan onderzoek vooraf aantoonde. Er is bij de GoGo-gebruiker meer behoefte aan maatwerk in de vorm van individueel deur-tot-deur vervoer, terwijl in het project uitgegaan is van het delen van voertuigen en in en uit stappen op vooraf vastgestelde routes.

De overeenkomst tussen Pantar en stadsdeel Nieuw West wordt per 1 mei ontbonden. De chauffeurs krijgen de mogelijkheid hun traject bij Pantar af te maken. Pantar continueert de dagelijkse bedrijfsvoering tot en met 30 april. Klanten met een geldige GoGo strippenkaart kunnen restitutie van het restant van het aankoopbedrag krijgen.
Voor meer informatie www.gogonieuwwest.nl