In de media van deze week staan artikelen waarin de suggestie wordt gewekt van een dreigende sluiting van Pantar. Dit is niet het geval. Pantar gaat door met haar werkzaamheden.

De feiten
De gemeente heeft en houdt de verplichting sociaal werk te organiseren en onderzoekt nu op welke manier zij dat in de toekomst wil doen. Daarbij worden alle opties besproken. Ook wordt gesproken over de manier waarop de aansturing van Pantar in de toekomst wordt georganiseerd. De gemeente voert de verkenning naar de mogelijkheden samen met Pantar uit.

De gemeente heeft waardering voor het werk van Pantar én is kritisch op het financiële resultaat. Als gevolg van bezuinigingen door de Rijksoverheid en effecten van de Participatiewet lukt het ook in de toekomst niet om sociale werkbedrijven zoals Pantar kostendekkend te laten zijn. De gemeente Amsterdam heeft beperkte middelen en is daarom kritisch op de financiële situatie van Pantar

De toekomst van Pantar
Pantar heeft diverse stukken aangeleverd bij de gemeente, waaronder toekomstscenario’s. Deze scenario’s zijn gemaakt om inzicht te krijgen in de gevolgen van bepaalde keuzes. Eén van de scenario’s betreft sluiting. Dit is niet bedoeld als reële optie, maar om inzicht te geven in de eventuele effecten daarvan. Om dezelfde reden heeft Pantar een maatschappelijke kostenbatenanalyse laten uitvoeren. Deze stukken worden meegenomen in de gesprekken die de komende maanden in de gemeenteraad worden gevoerd. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Werk en Economie van 7 december staan de door Pantar aangeleverde stukken op de agenda. De definitieve besluitvorming vindt in de loop van 2017 plaats.

Tot slot, werknemers in de sociale werkvoorziening hebben en houden zekerheid van een baan die past bij hun mogelijkheden. Er is geen sprake van dat er een besluit voor ligt om Pantar te sluiten.