“We laten ons gezicht zien, dat wekt vertrouwen”

Maatschappelijk werkers Buurtteam helpen Pantarmedewerkers

Een brief van de Belastingdienst, maar niet snappen wat er staat. Bij vrienden moeten slapen door de enorme woningnood. Deurwaarders die beslag leggen op je loon vanwege schulden. De maatschappelijk werkers van Buurtteam Amsterdam horen dagelijks deze verhalen van Pantarmedewerkers.

Het is hun taak medewerkers op weg te helpen of naar de juiste instantie te verwijzen voor hulp. Zodat deze problemen niet leiden tot uitval op werk.
Marijke Dekker is één van de drie maatschappelijk werkers die namens Buurtteam Amsterdam bij Pantar werken. “Ik kan niet binnen drie gesprekken een huis voor iemand regelen. Ik kan ze wel verwijzen naar De Regenbooggroep, die ze verder helpt aan tijdelijk onderdak. Want je kunt je voorstellen dat het niet handig is om steeds bij vrienden te moeten slapen die geen baan hebben en de halve nacht wakker zijn. Terwijl jij de volgende dag weer aan het werk moet.”

Pensioen

Het probleem van dakloosheid zien de maatschappelijk werkers vooral bij de jongere groep medewerkers van de Werkbrigade. Bij de oudere Pantarmedewerkers, veelal met een beschut werk indicatie, leven weer andere problemen zoals laaggeletterdheid en vragen over pensioen.

Maatschappelijk werker Ray Heijne helpt ze wegwijs te worden in de jungle van pensioenregelingen. “Ik laat zien wat ze in die jaren dat ze bij Pantar werken, hebben opgebouwd. Dat leidt vaak tot leuke reacties als ze ontdekken hoeveel pensioen ze krijgen.” Voor veel medewerkers met een psychische of lichamelijke beperking zorgt het werk voor een dagstructuur en sociale contacten. Zodra ze met pensioen gaan, valt dat weg. “Ik ben vaak de eerste persoon met wie ze over hun pensioen praten. Wat ga je doen als je bijvoorbeeld geen partner of sociaal netwerk hebt? Hoe vind je een andere zingeving? Dat is wel belangrijk om over na te denken. Ik hoop dat ik met die paar gesprekken een zaadje plant. Vaak koppel ik ze ook aan een buddy van Stichting Mee, die ze hier verder mee helpt.”

Rondlopen

De maatschappelijk werkers zitten niet in een kantoortje in een buurtcentrum, maar lopen rond op alle locaties van Pantar. Van de werkplaatsen op de Strekkerweg, de kassen aan de Seineweg tot de plantsoenen waar de Werkbrigadisten het groen onderhouden. Marijke: “Pantarmedewerkers werken vaak vijf dagen per week, dan is het lastig om na werktijd naar een maatschappelijk werker te gaan. Dus dan kun je het beter intern aanbieden. We laten ons gezicht zien, en dat wekt vertrouwen, je hebt zo snel een gesprek.”

Bij problemen in de privésfeer, zoals huiselijk geweld, verwijzen de maatschappelijk werkers door naar andere organisaties. Maar ze houden wel een vinger aan de pols. Dat is ook wel nodig, aldus Marijke. “Dan hebben ze zich aangemeld, maar horen daarna niets meer. Mensen met een beperking hebben daar echt meer hulp bij nodig. Wij houden dat in de gaten.”

Schulden

Bahar Alekozai, maatschappelijk werker, helpt medewerkers vooral met financiële vragen. Een misverstand dat ze graag uit de wereld wil helpen, is dat mensen schulden aan zichzelf te danken hebben. “Achter die schulden zit zoveel meer. Psychische problemen waardoor mensen niet opletten of een ex-partner die ze achterliet met schulden. Veel mensen willen best aflossen, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Omdat ze laaggeletterd zijn en het niet snappen of vastlopen in de systemen. Het hebben van schulden veroorzaakt vaak veel stress. En langdurige stress kan gevolgen hebben voor je functioneren en zelfs je IQ kan er door zakken.”

Daarbij ziet Bahar ook veel schaamte waardoor mensen in een vicieuze cirkel komen. Brieven worden ongeopend onder de bank geschoven, de problemen stapelen zich op en mensen trekken te laat aan de bel. Aan haar taak om orde in de chaos te brengen. Ze leest mee met brieven, treft betalingsregelingen en checkt of deurwaarders niet teveel geld inhouden. “Vaak houden ze zich niet aan de beslagvrije voet. Er wordt dan teveel ingehouden op iemands loon waardoor er nauwelijks geld voor boodschappen of sparen overblijft. Dat geeft extra stress.”

Ondersteuning van maatschappelijk werkers Buurtteam

Digitale laaggeletterdheid

De afgelopen maanden krijgt het Buurtteam veel vragen over de aanvraag van energietoeslag. Medewerkers hebben geen idee hoe dat moet. Of ze beschikken niet over een Digi-D. Ray: “Alles is tegenwoordig digitaal, er zijn nauwelijks alternatieven. Probeer maar eens een papieren bankafschrift te regelen om bijvoorbeeld een kwijtschelding te regelen. Dat is echt lastig. Daar maak ik wel eens zorgen om. Want in hoeverre gaan we iemand helpen een Digi-D aan te vragen als diegene er zelf niet mee om kan gaan.“ Hij pleit dan ook voor meer aandacht voor digitale laaggeletterdheid.

Identiteit

Ondanks alle problemen waar medewerkers mee kampen zien de maatschappelijk werkers hoe mensen hun best doen om hun baan te behouden. Ray: “Dakloosheid geeft mensen het gevoel dat ze hun identiteit kwijt zijn. Niemand kent je, je bestaat niet. Bij Pantar hebben ze een rol en zijn weer iemand. Of je nou hoog opgeleid bent of nooit een opleiding hebt afgemaakt, mensen verschillen niet zoveel van elkaar. We willen allemaal vooruit, onszelf ontwikkelen, trots zijn op wat doen. Alleen hebben sommigen net wat meer geluk in het leven dan anderen.”

#waardeinwerk

Bekijk hier onze andere inspirerende #waardeinwerk verhalen.

Pantar timmert mee aan nieuwe sporthal

De nieuwe sporthal aan de Prins Bernhardlaan is bijna klaar. Na de kerstvakantie kan hier volop gesport worden. Daarna wordt de bestaande hal opgeknapt. Door de medewerking van Pantar krijgt dit project een extra lokaal, sociaal én duurzaam tintje. De nieuwe tribunes, prachtige meubels, houten wandelementen en jassenhaken komen namelijk uit de timmerwerkplaats van Pantar.

Charlène – voorvrouw Groen (Werkbrigade)

“Is in het groen werken iets voor jou?”, vroeg de medewerker van de Dienst Werk & Inkomen. “Echt niet, daar heb ik helemaal geen ervaring mee”, was Charlènes eerste reactie. Ze kon toen niet bedenken hoe deze vraag haar leven totaal zou veranderen.