Pantar, het grootste werk-leerbedrijf van regio Amsterdam, heeft als flexibele en betrouwbare leverancier van arbeidspotentieel veel te bieden. Groepsdetachering is een belangrijke manier om klanten te ontzorgen. Reinier Buis, manager Verkoop, legt uit waarom.

Met enthousiasme vertelt Buis over de synergievoordelen die de detachering van arbeidskrachten oplevert.
“Door het slim inzetten van medewerkers van verschillende niveaus in een goede mix, kunnen we goed werk voor klanten verzetten én onze mensen ontwikkelen. Onze primaire focus ligt van oudsher op onze medewerkers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ons hoofddoel is deze medewerkers zo te ontwikkelen dat ze zo dicht mogelijk bij de reguliere arbeidsmarkt komen te staan en hun talent optimaal benut wordt. Opleiding en werk zijn beiden belangrijke tools voor hun groei en ontwikkeling. Onze medewerkers groeien door het werken op de werkvloer van onze klanten én door de begeleiding die wij hen als werk- leerbedrijf bieden. Het is uiteraard onze ambitie om zoveel mogelijk medewerkers op de werkvloeren van klanten te krijgen. Daarnaast houden we ook binnen de muren van Pantar leerplekken voor medewerkers.”

Een belangrijke ontwikkeling in service van Pantar ligt in de proactievere benadering van de klant, vervolgt Buis. “Voorheen acteerde Pantar vooral reactief op klantvragen. Wat de klant vroeg, dat draaiden we. Onze focus lag vooral op onze mensen en het opbouwen van hun vaardigheden, ervaring en zelfvertrouwen en minder op de klant. De markt en de klantwensen zijn veranderd en datzelfde geldt voor ons. We willen commerciëler werken, mede omdat onze opdracht en de bijbehorende financiering is veranderd.” Dat uit zich in een proactieve houding richting de klant. “We brengen niet alleen de klantbehoefte boven water, maar denken ook kritisch en creatief mee over hoe die klantvraag het best kan worden beantwoord. De uiteindelijke oplossing ziet er soms heel anders uit dan de klant vooraf gedacht had. Die benadering vraagt van ons dat wij weten waar de klant vandaan komt en wat zijn doelen zijn. Het gaat er in feite om dat je de business van je klanten snapt.”

Waarmee Buis op groepsdetachering komt. “Die dienst is vooral voor grotere organisaties hét antwoord. Zo werken we al bij bedrijven zoals Prorest, Sanquin, PostNL en ziekenhuizen in deze regio. Wij zijn er namelijk sterk in om, met grote groepen, de klant arbeidsintensieve en repeterende werkzaamheden volledig uit handen te nemen. Dat stelt ondernemers in staat om zich helemaal te richten op waar ze goed in zijn. Zij kunnen hun eigen personeel hierdoor volledig inzetten voor hun kernprocessen en de complexere onderdelen van hun arbeidsproces. Dat levert ook vrolijke gezichten op bij de eigen medewerkers van onze klanten en bevordert hun werkmotivatie.” Een ander voordeel is dat ondernemers die groepsdetachering afnemen sneller aan de Participatiewet voldoen en zo ook hun maatschappelijke taak oppakken.

Omdat Buis gemixte groepen medewerkers bij zijn klanten detacheert ziet hij ook voordelen voor hen. “Door die diverse samenstelling kunnen medewerkers met minder ontwikkeling zich optrekken aan meer ontwikkelde medewerkers.” Tot slot ziet hij nog verdere mogelijkheden. “Met steeds meer klanten werken we met pure prestatieafspraken.
Pantar realiseert de klantwens tegen een passende prijsafspraak en dan is het dus helemaal aan ons of wij daar twee of vier medewerkers voor aan het werk zetten. Daarmee kunnen wij mensen ontwikkelen en het werk van de klant wordt volgens afspraak gedaan. Een mooier voorbeeld van synergie zou ik zo niet kunnen bedenken.”

Bron: Hét Ondernemersbelang, editie 04, 2016