Pantar ondertekent nieuw Amsterdams Taalakkoord

Eline van Weelden, manager HR, heeft vrijdag 7 september namens Pantar het nieuwe Amsterdams Taalakkoord ondertekend. Hiermee verbindt de organisatie zich als één van de 22 ondertekenaars aan de doelstelling om laaggeletterdheid tegen te gaan.

“Voldoende beheersing van de taal is een voorwaarde om jezelf te kunnen ontplooien in de relaties met anderen en met je sociale en werkomgeving,” aldus Eline.

Onderdeel van methodiek

“De beheersing van de Nederlandse taal maakt deel uit van onze Pantar Ontwikkel Methodiek,” licht Eline verder toe. Als blijkt dat medewerkers de taal onvoldoende beheersen, krijgen zij een aanbod voor Nederlandse les. Die kunnen zij deels in werktijd volgen op een van de locaties bij Pantar.

Succesvolle resultaten

De initiatieven van Pantar zijn succesvol. Eline: “We hebben dit lesjaar rond de 100 deelnemers. Mensen begrijpen meer en durven beter mee te praten. Dat is goed voor henzelf en voor hun werk.”