Pantar en Philadelphia gaan samenwerken

Pantar en Philadelphia gaan intensiever samenwerken. Dit gebeurt in de pilot ’Meedoen werkt’. Deze samenwerking biedt kansen op werk voor mensen uit dagbesteding.

Pantardirecteur Rutger van Krimpen: “De meerwaarde van de samenwerking zit hem erin dat de drempel tussen zorg en gesubsidieerd werk echt verlaagd wordt. Talenten uit de arbeidsmatige dagbesteding worden eerder gespot. Zij krijgen meer uitdaging en kunnen zich verder ontwikkelen onder begeleiding van Pantar in echte werksituaties en doorstromen naar (gesubsidieerd) werk.”

Fietsdepot

De samenwerking is op één locatie direct fysiek zichtbaar. Philadelphia voert de uitvoeringswerkzaamheden op het gemeentelijk Fietsdepot uit samen met Pantar. Vrijdag 11 september overhandigde wethouder Vliegenthart op het Fietsdepot het contract van Fietsdiensten Amsterdam aan Philadelphia. Fietsdiensten verwerkt voor de gemeente Amsterdam ongeveer 4000 fietsen per maand op het Fietsdepot. De fietsen zijn gestolen, onbeheerd achtergelaten of fout geparkeerd.

Eigenwaarde en zelfvertrouwen

Wethouder Arjan Vliegenthart: “Ik ben blij dat de deelnemers ook de komende vijf jaar op het Fietsdepot terecht kunnen. Zinvol bezig zijn vergroot het gevoel van eigenwaarde en is enorm belangrijk voor het zelfvertrouwen van de deelnemers. Het werk dat ze hier doen is ook nog eens heel zichtbaar voor de Amsterdammers, die hun fiets komen halen of hem thuis bezorgd krijgen. Ik ben in het bijzonder verheugd over de intensievere samenwerking met Pantar. Hiermee zullen nog meer mensen stappen richting werk zetten.”