Marcel Suijkens interim directeur bij Pantar

Met het vertrek van directeur Rutger van Krimpen en de komst van de sociaal werkkoepel heeft de Raad van Toezicht de topstructuur van de organisatie opnieuw bekeken. De Raad van Toezicht heeft besloten dat de organisatie in de toekomst wordt aangestuurd door één directeur. Dat betekent dat de huidige structuur met twee directeuren gaat vervallen. De werving van een nieuwe directeur is deze maand gestart.

Marcel Suijkens, manager HR en directielid, zal de functie van Algemeen Directeur tijdelijk vervullen tot de nieuwe directeur in functie en ingewerkt is. Daarna verlaat hij de organisatie. Ook Madeleine Bunders zal de organisatie verlaten na het aantreden van de nieuwe directeur. Rene Ploegsma blijft als directielid voor Pantar werken.

De planning is dat de nieuwe directeur dit najaar kan starten.