Corona en Pantar

Bij Pantar doen we er alles aan om het coronavirus zo goed mogelijk onder controle te krijgen. We volgen daarbij het overheidsbeleid. Vanuit het publiek komen er vragen hoe wij omgaan met de risico’s en onze medewerkers. De belangrijkste vragen beantwoorden we hier.

Waarom blijft Pantar open?
De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Bij Pantar geloven we dat het doen van werk een essentiële rol speelt bij die gezondheid. Dat is ook de visie van onze bedrijfsarts. We proberen onze medewerkers daarom zo lang mogelijk de gelegenheid te bieden om naar hun werk te komen. Zij zijn niet gebaat bij een Pantar dat dicht is. Een deel van de kantoormedewerkers werkt indien mogelijk thuis.

Welke maatregelen heeft Pantar zelf getroffen?
Medewerkers met ziekteverschijnselen en degenen die onder de risicogroepen vallen, blijven thuis. We hebben onze bedrijfsprocessen zo aangepast dat er niet meer dan 100 mensen bij elkaar in een ruimte zitten en dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden. Onze bedrijfskantines zijn gesloten, medewerkers krijgen voorverpakte broodjes, fruit en drankjes.

Hoe zit het met de Pantarmedewerkers in de buitendienst?
Onze mensen die gedetacheerd zijn volgen het beleid van de opdrachtgevers. Wat betreft onze mensen die de stad schoon en groen houden, ook zij blijven zoveel mogelijk aan het werk. Waar nodig hebben we ook voor hun werkomstandigheden maatregelen getroffen.

We begrijpen dat er onrust en onzekerheid is en doen er alles aan om de risico’s en angst tot een minimum te beperken. Daarom houden we ook contact met de medewerkers die om verschillende redenen niet meer kunnen werken. We hebben een crisisteam gevormd dat minimaal een keer per dag bij elkaar komt en we houden regelmatig contact met de gemeente en de Raad van Toezicht. Zodra daar aanleiding toe is volgen er nieuwe maatregelen en zullen we dit bericht updaten.