Samen zorgen voor een veilige werkplek

Is Pantar gewoon open? Deze vraag werd de afgelopen tijd vaak gesteld aan de afdeling Leren & Ontwikkelen. Arbo-adviseurs Jos Diemel en Jeroen Gerritsen en verzuimcoach Simone Dekker vertellen hoe Pantar de afgelopen maanden heeft gezorgd voor continuïteit van veilig werk.
Simone: “Ons Crisis Management Team besloot als eerste om half maart medewerkers uit risicogroepen preventief naar huis te sturen. Dit had een flinke impact op onze bezetting. Sommige afdelingen hebben gelukkig wel met een goede bezetting kunnen doorwerken, zoals bijvoorbeeld de groenvoorziening. Daar konden de afgelopen maanden ook gewoon nieuwe medewerkers instromen. Voor veel mensen die hebben doorgewerkt was het werk van groot belang voor hun dagstructuur en welbevinden.”

Hoe zorgen jullie dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen?
Jeroen: We hebben op allerlei manieren aanpassingen doorgevoerd. In het bedrijfsrestaurant zijn tafels en stoelen weggehaald en houden we toezicht. We hebben looproutes met bewegwijzering en plastic schermen in de busjes voor groepsvervoer. Bij Pantar werken veel medewerkers op externe locaties zoals fietsenstallingen en parkeergarages. We hebben al die werkplekken bezocht om zo een goed beeld te krijgen van de werksituaties en instructies te geven over veilig werken.”

Jos: “Onze teamleiders spelen een hele belangrijke rol in het goed informeren van onze medewerkers. We hebben hen voorzien van heldere informatie waarmee zij de belangrijkste vragen konden beantwoorden. Via bijvoorbeeld posters en filmpjes op onze informatieschermen laten we zien hoe je goed handen wast en hoe anderhalve meter eruit ziet. Ook hebben we een besloten Facebook-pagina zodat de medewerkers die preventief thuis zitten ook goed geïnformeerd blijven. De teamleiders hebben geregeld telefonisch contact met de thuisblijvers.
Tijdens de coronacrisis heeft Pantar als extra ondersteuning voor de medewerkers een telefonisch steunpunt. Daar kunnen medewerkers terecht voor advies en/of een luisterend oor.”

Wanneer verwachten jullie dat alle medewerkers weer naar hun werk kunnen komen?

Jos: “Samen met de GGD hebben we een checklist met voorwaarden opgesteld waarmee we per medewerker heel zorgvuldig kijken of terugkeer naar werk weer mogelijk is. Kunnen we het vervoer goed regelen, is er voldoende afstand te bewaren op de werkplek, snapt de medewerker hoe het werk op een veilige manier moet worden uitgevoerd? Onze bedrijfsarts checkt of het medisch ook verantwoordelijk is om weer aan het werk te gaan.

De mensen die nu terugkeren naar werk zijn erg blij om hier weer te zijn. Ze hebben de dagstructuur en het directe contact met hun collega’s echt gemist. We hopen de komende maanden steeds meer mensen te verwelkomen. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers voor wie we er op dit moment nog steeds werkplekken zijn in diverse sectoren.”

De afdeling Arbo & Gezondheid kijkt terug op een periode die voor alle medewerkers bij Pantar heftig is geweest. Maar het was ook een periode waarin door samenwerking, inventiviteit en flexibiliteit meer verbondenheid is ontstaan. “Met alleen maatregelen en protocollen kom je er niet, je moet het echt samen doen en elkaar blijven aanspreken”.

Veilige werkplek
Veilige corona werkplek